Nhà báo Vương Xuân Nguyên: Những ký ức sâu đậm về Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu

Vẫn biết lúc sinh thời, Giáo sư Vũ Khiêu luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho một chuyến đi xa về với tổ tiên Vũ (Võ) thị tộc nghìn đời và gặp lại các bậc tiền bối cách mạng, nhưng nghe tin ông mất bao người vẫn không khỏi bùi ngùi tiếc thương sự ra đi của một cây đại thụ trên nhiều lĩnh vực sẽ để lại một khoảng trống trên bầu trời và trong lòng bao người ở lại!