Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bình ra mắt bản quyền tác giả “Workshop Pháp luật Spa và Bình luận về Pháp luật Spa”

Ngành làm đẹp có những bước tiến vượt bậc trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, pháp luật spa còn rất nhiều điều cần bàn. Grand Master – Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bình đã nghiên cứu, tổng hợp và bình luận chuyên sâu về vấn đề này.