Doanh nhân- nhà đào tạo Khương Phương Anh Vinh Danh “Nhà đào tạo-huấn luyện tài năng Việt Nam – Asean năm 2022"

Nhằm tôn vinh, động viên khích lệ các doanh nghiệp các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện doanh nghiệp, giáo dục nghề nghiệp có nhiều đóng góp phòng dịch và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi kinh tế, nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.