Artist Thành Gốm Việt cha đẻ của mô hình “Chợ đêm trên mây”

Artist Thành Gốm Việt - Nguyễn Trung Thành người sáng lập ra thương hiệu nổi tiếng GỐM GIA TỘC VIỆT tiếp tục một mô hình kinh doanh sáng tạo đột phá, đào tạo ra nhân lực và lực lượng bán hàng tiếp theo của Thương mại điện tử.