Đặng Thị Bắc là ai ? Hành trình đi đến thành công của Đặng Thị Bắc

Tiểu sử của Đặng Thị Bắc Đặng Thị Bắc sinh ngày 02 tháng 04 năm 1992 tại Bắc Giang. Trải qua tuổi thơ vô cùng khó khăn khi thiếu vắng cha. Mẹ già vất vả kiếm từng đồng nuôi dạy 8 người...