Từ khóa "CEO Hoàng Thị Liên được tôn vinh doanh nhân vì cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng" :